آبروی مومن

حرمت آبروی مؤمن
حجت الاسلام قرائتی در برنامه باران گفت: برای تجاوز به آبروی دیگران در هیچ جای دنیا قانونی وجود ندارد و این در حالی است که بیشترین تجاوزها تجاوز به آبروی دیگران می باشد.
5 بهمن 1392 - 8:35

  

Xتبلیغات