اقتصادی

با وجود تاکید قانون بر حضور شرکتهای حاضر در بازار سهام در سبد سهام عدالت، بنابر مصوبه دولت ۷ شرکت بورسی و فرابورس و عمدتا سودده از این سبد خارج شده است.
2 ارديبهشت 1396 - 10:21

  

Xتبلیغات