امام و رهبری

براساس اعلام دفتر مقام معظم رهبری:
دفتر مقام معظم رهبری مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۶ را حداقل ۷۰۰۰ تومان اعلام کرد.
3 تير 1396 - 15:33

  

Xتبلیغات