امنیتی و دفاعی

رئیس‌جمهور در جشنواره عمران سلامت:
رئیس‌جمهور گفت: آنها که از خاکمان با موشک یک مرکز تروریستی را هدف قرار دادند فداکاری کردند، اما موشک را کی درست کرد؟ سازنده این موشک دولت و وزارت دفاع است و پول آن را بخش اقتصادی کشور تامین می‌کند
20 تير 1396 - 9:56

  

Xتبلیغات