برگزیده ها

اسلام شناسی در جوامع اکادمیک غرب:
قرن چهارم و پنجم(ه.ق) بدون شک دوران طلایی تاریخ و تمدن اسلام است. یکی از وجوه این اعتلا،حضور عالمان و دانشمندان به نام مکتب تشیع در این عصر است که نقش بی بدلیلی در انسجام مبانی فقهی و کلامی تشیع ایفا کردند.
8 خرداد 1396 - 11:45

  

Xتبلیغات