برگزیده ها

چالش زندگی مسلمانان در غرب:
تا دهۀ ۱۹۸۰م در دیدگاه برخی از متفکران و اندیشمندان این ایده وجود داشت که بین دنیای اسلام و دنیای غرب آن‌قدر تفاوت زیاد است که باید دو حوزۀ جغرافیای متفاوت برای آنها تعریف کرد.
8 فروردين 1396 - 11:43

  

Xتبلیغات