برگزیده ها

گزارش تحلیلی ؛
سند 2030، که در یونسکو به توسعه پایدار 2030 معروف است؛ سندی که ایراد هایی زیادی به آن وارد است و باید دید مسئولان چه فکری برایش دارند.
2 بهمن 1395 - 11:39

  

اخبار ویژه