بین الملل

دادگاه تجدیدنظر فدرال آمریکا علیه فرمان مهاجرتی رئیس‌جمهوری این کشور رای داد و تعلیق اجرای آن را تمدید کرد.
5 خرداد 1396 - 10:06

  

Xتبلیغات