دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف

مدیر آموزش مجازی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف ( آلا) گفت : آموزش مجازی آلا در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فعالیت می کند و امیدوارم که این فعالیت ها گامی برای رسیدن به سند چشم انداز 20 ساله کشور باشد.
24 فروردين 1393 - 9:53
  • 24 فروردين 1393 - 9:53
    مدیر آموزش مجازی دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف ( آلا) گفت : آموزش مجازی آلا در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فعالیت می کند و امیدوارم که این فعالیت ها گامی برای رسیدن به سند چشم انداز 20 ساله کشور باشد.
  • 25 بهمن 1392 - 17:16
    عدالت آموزشی ؛
    وجود چنین طرحی را به دوستان و همکاران خود اطلاع دهید تا از طریق ارتباط های مردمی به گوش دانش آموزان نیازمند برسد.

  

Xتبلیغات