سند 2030 آموزشی

سند ۲۰۳۰ آموزشی وسوال های پیش رو ؛
سند ۲۰۳۰؛ سندی است که کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) برای آموزش در کشورهای جهان تدوین کرده و مسئولان دولتی بی‌سر و صدا و شتابزده در پی اجرای آن هستند.
22 دى 1395 - 9:39