سیاست خارجی

معاون نخست وزیر ترکیه:
معاون نخست وزیر ترکیه با بیان اینکه آنکارا شریک خوبی برای مسکو و واشنگتن در بحران سوریه است، مدعی شد جنگ‌های نیابتی در سوریه پیروز نخواهد داشت.
13 اسفند 1395 - 11:09

  

Xتبلیغات