شعبان بی مخ

در سالروز بازداشت طیب حاج رضایی ؛
از طیب حاج رضایی و شعبان جعفری به عنوان دو لات بزرگ تهران نام برده می شود، دو شخصیتِ شاه دوستی که سرنوشت متفاوتی پیدا نمودند.
15 تير 1395 - 9:38
  • 15 تير 1395 - 9:38
    در سالروز بازداشت طیب حاج رضایی ؛
    از طیب حاج رضایی و شعبان جعفری به عنوان دو لات بزرگ تهران نام برده می شود، دو شخصیتِ شاه دوستی که سرنوشت متفاوتی پیدا نمودند.
  • 28 مرداد 1394 - 11:12
    روایت یک کودتا؛
    لمپنیسم سیاسی جریانی است که شاهان پهلوی به کمک آن توانستند فرایند دموکراسی خواهی را در ایران سالیان درازی به تعویق بیندازند، در این میان شعبان جعفری و نقشش در کودتای 28 مرداد بیش از همه شناخته شده تر است.

  

Xتبلیغات