فرهنگ و هنر

نگاهی به کتاب‌های سال 95؛
"رویای نیمه شب" که از سوی انتشارات کتابستان منتشر شده، کتابی جذاب و گیرا است و خواننده با شروع کردن آن تا به پایان کتاب نرسد، کتاب را رها نخواهد کرد.
4 فروردين 1396 - 10:28

  

Xتبلیغات