لمپنیسم ایرانی

روایت یک کودتا؛
لمپنیسم سیاسی جریانی است که شاهان پهلوی به کمک آن توانستند فرایند دموکراسی خواهی را در ایران سالیان درازی به تعویق بیندازند، در این میان شعبان جعفری و نقشش در کودتای 28 مرداد بیش از همه شناخته شده تر است.
28 مرداد 1394 - 11:12

  

Xتبلیغات