مباحث مهدویت

مباحث مهدویت- 28
"رجفۀ الشام"، هر اتفاقی که باشد، چه زلزله و چه حمله هسته ای؛ چه رخ داده است و چه در آینده رخ خواهد داد؛ در پی آن، به وقوع گشایش و رحمت برای مومنین منطقه شام، اشاره شده است.
2 مهر 1395 - 20:32

  

Xتبلیغات