محمد رضا شاه پهلوی

در سالروز اعزام سربازان ایرانی به جولان؛
از محمد رضا شاه پهلوی به عنوان بزرگترین متحد آمریکا و اسرائیل در خاورمیانه نام برده می شد.
13 شهريور 1395 - 11:48

  

Xتبلیغات