پیدا کردن شماره حساب از روی شماره کارت

  • 30 مهر 1392 - 14:33
    توسط کارت عابر بانک
    از جمله فعالیت های بانکی که ممکن است شما نیز بسیار با آنها سرکار داشته باشید، انتقال وجه کارت به کارت، انتقال وجه به کمک شماره شبا و یا پیدا کردن شماره حساب از روی شماره کارت و بالعکس و مواردی از این قبیل باشد که به آموزش برخی از آنها می پردازیم.

  

Xتبلیغات