یادش بخیر اون وختا

قسمت بیستم - کار و اشتغال
فرهنگ نیوز قصد دارد سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی موضوع یادگرفتن حرفه در کودکی می پردازیم.
24 فروردين 1393 - 8:43
 • 24 فروردين 1393 - 8:43
  قسمت بیستم - کار و اشتغال
  فرهنگ نیوز قصد دارد سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی موضوع یادگرفتن حرفه در کودکی می پردازیم.
 • 18 اسفند 1392 - 9:20
  قسمت نوزدهم - خانه تکانی و مهمانی نوروز
  فرهنگ نیوز قصد دارد سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی موضوع خانه تکانی عید نوروز و دیدو بازدید ها می پردازیم.
 • 12 اسفند 1392 - 10:47
  قسمت هجدهم - بازی های قدیمی
  فرهنگ نیوز قصد دارد سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی موضوع بازی های قدیمی می پردازیم.
 • 7 اسفند 1392 - 14:29
  قسمت هفدهم - آموزش و تربیت در مدارس
  فرهنگ نیوز قصد دارد سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی موضوع امور تربیتی و مدارس می پردازیم.
 • 19 بهمن 1392 - 11:46
  قسمت شانزدهم- تربیت دینی
  فرهنگ نیوز قصد دارد سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی موضوع تربیت دینی می پردازیم.
 • 8 بهمن 1392 - 10:26
  قسمت پانزدهم - غیرت و مردانگی مردان
  فرهنگ نیوز قصد دارد سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی موضوع غیرت و مردانگی مردان می پردازیم.
 • 30 دى 1392 - 10:04
  قسمت چهاردهم - حیا و متانت دختران
  فرهنگ نیوز قصد دارد سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی موضوع حیا و نجابت دختران می پردازیم.
 • 16 دى 1392 - 9:45
  قسمت سیزدهم - معماری منازل
  فرهنگ نیوز قصد دارد سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی موضوع نوع معماری منازل می پردازیم.
 • 24 آذر 1392 - 15:01
  قسمت دوازدهم - نقش حیوانات در زندگی
  فرهنگ نیوز قصد دارد سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی موضوع تغذیه نسل امروز می پردازیم.
 • 9 آذر 1392 - 9:11
  قسمت یازدهم - تغذیه نسل امروز
  فرهنگ نیوز قصد دارد سبک زندگی های مثبت گذشته را در قالب کاریکاتور (کمیک استریپ) با موضوعات مختلف یاد آوری و با امروز مقایسه نماید. در این مجال به بررسی موضوع تغذیه نسل امروز می پردازیم.

  

Xتبلیغات