گرافیک اطلاع رسان ؛

شیخ ابراهیم زکزاکی، رهبر شیعیان نیجریه

مهمترین فعالیت‌های شیخ ابراهیم زکزاکی، نقش عربستان، فرسانه و اسرائیل در حوادث نیجریه، ویژگی پیروان شیخ زکزاکی، آشنایی با جمهوری فدرال نیجریه و خشم صهیونیست‌ها و اقدامات آنها علیه شیخ زکزاکی از جمله موضوعات تشریح شده در این گرافیک اطلاع رسان است.


دیدگاه ها

خدایا این نوابغ اسلام را محافظت بفرما خدایا این چه اعجوبه ای است که در عرض 37 سال 15 میلیون نفر را در نیجریه شیعه کرده است و آن هم چه شیعه ای وقتی که ایشان را آمده بودند ببرند میگویند پانصد نفر سینه سپر کردند که ما نمی گذاریم ببرید و بیش از پانصد نفر درجلوی خانه این شیخ بزرگوار تیر خوردند تا توانستند این شیخ جلیل القدر را ببرند خدایا ما را مثل شیعیان مخلص نیجریه قرار بده تا برای رهبر مان از همه چیزمان بگذریم

اضافه کردن دیدگاه جدید

  

Xتبلیغات