شناسه خبر : 258937
96/4/21 - 09:39 - 2017-7-12 09:39:39
زمزمه‌هاي بازگشت نمايشگاه كتاب تهران به اوين/ دولت در انتظار تصميم‌گيري با شهردار جديد
«فرهنگ نیوز» گزارش می دهد

زمزمه‌هاي بازگشت نمايشگاه كتاب تهران به اوين/ دولت در انتظار تصميم‌گيري با شهردار جديد

نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران همواره با معظل مكاني ثابت براي برگزاري روبرو بوده است؛ جايي كه بتواند شرايط برگزاري چنين نمايشگاه پر مخاطبي را داشته باشد.

گروه فرهنگ و هنر« فرهنگ نيوز»:: نمايشگاه بين المللي كتاب تهران همواره با معظل مكاني ثابت براي برگزاري روبرو بوده است؛ جايي كه بتواند شرايط برگزاري چنين نمايشگاه پر مخاطبي را داشته باشد.

دولت يازدهم بعد از رايزني ها و جلسات بسيار بالاخره با شهرداري تهران، قراردادي براي برگزاري نمايشگاه كتاب در شهر آفتاب تهران بست، اما اين مكان به علت دوري به شهر مخالفان زيادي داشت و با مشكلاتي هم كه در دو نمايشگاه كتاب اخير به علت بارندگي به وجود آمد مخالفان را بر حرف شان مصمم تر كرد كه اين مكان مناسب برگزاري نمايشگاه نيست.

دولت دوازدهم هنوز شكل نگرفته است، اما زمزمه هايي شنيده مي شود كه يكي از مسائلي به رييس جمهور گفته شده مسئله جابه جايي مكان نمايشگاه كتاب است؛ با توجه به تغييرات در سطح شهرداري تهران ، دولت جديذ منتظر است تا با اين اتفاق با تيم جديد شهرداري جلساتي برگزار شود تا بتوانند هر چن زودتر در مورد مكان جديد نمايشگاه كتاب تصميم بگيرند.

گفتني است كه دولت يكي از اصلي ترين گزينه هاي پيشنهادي اش براي برگزاري نمايشگاه كتاب، نمايشگاه بين المللي است كه با توجه به امكانات و دسترسي مي توان نمايشگاه را برگزار كرد.

بايد ديد دولت دوازدهم از قرداد رايگان چند ساله خود با شهرداري تهران صرف نظر مي كند و نمايشگاه را دوباره به اوين باز مي گرداند يا نه؟اضافه کردن دیدگاه جدید

  

Xتبلیغات