شناسه خبر : 259235
96/4/25 - 06:18 - 2017-7-16 07:18:35

کمپ ترک اعتیاد بانوان

این روز ها مسئله اعتیاد به یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته بدل شده است . در سالهای اخیر و با پیشرفت علوم پزشکی و اجتماعی اعتیاد را نوعی بیماری قابل درمان شناخته و سازمانهای مرتبط با آسیب های اجتماعی در سدد ایجاد مراکز درمانی برای این بیماران بر آمده اند .یکی از این مراکز ،کمپ ترک اعتیاد بانوان معجزه أریا پاک است که زنان بین ١٨ تا ٦٠ سال را حمایت میکند.


اضافه کردن دیدگاه جدید