شناسه خبر : 29556
92/1/8 - 13:16 - 2013-3-28 13:16:24
آموزش Excel: معرفی توابع ریاضی در اکسل
جلسه نهم - آموزش اکسل

آموزش Excel: معرفی توابع ریاضی در اکسل

در این درس به معرفی و کاربرد برخی از توابع اکسل می پردازیم. شما به کمک این توابع می توانید عملیات ریاضی را به راحتی انجام بدهید.

به گزارش فرهنگ نیوز، در این درس به معرفی و کاربرد برخی از توابع اکسل می پردازیم. شما به کمک این توابع می توانید عملیات ریاضی را به راحتی انجام بدهید.

تابع SUM
این تابع مجموع مقادیر عددی را محاسبه می کند. ساختار این تابع به شکل زیر است:
SUM (Number 1, Number 2,…)
ورودی های این تابع یک مقدار عددی است.
از این تابع می توان مجموع مقادیر موجود در سلول های مجاور یا غیر مجاور را محاسبه کرد.
 
مثال برای سلول های مجاور:
SUM (A1:B3)
 
 
مثال برای سلول های غیر مجاور:
SUM (A1,A3,B2)
 
 
تابع Average
از این تابع برای محاسبه میانگین چند عدد استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:
Average (Number1,Number2,Number3,….)
ورودی های این تابع مقادیر عددی است.
از این تابع می توان میانگین مقادیر موجود در سلول های مجاور یا غیر مجاور را محاسبه کرد.
 
 
مثال برای سلول های مجاور:
 
 
مثال برای سلول های غیر مجاور:
 
 
تابع MAX
این تابع بیشترین مقدار بین اعداد را مشخص می کند. ساختار این تابع به صورت زیر است:
MAX (Number1,Number2,Number3,….)
ورودی های این تابع مقادیر عددی است.
با استفاده از این تابع می توان بیشترین مقدار را در سلول های مجاور یا غیر مجاور پیدا کرد.
 
 
مثال برای سلول های مجاور:
 
 
مثال برای سلول های غیر مجاور:
 
 
تابع MIN
این تابع کمترین مقدار بین اعداد را مشخص می کند. ساختار این تابع به صورت زیر است:
MIN (Number1,Number2,Number3,….)
ورودی های این تابع مقادیر عددی است.
با استفاده از این تابع می توان کمترین مقدار را در سلول های مجاور یا غیر مجاور پیدا کرد.
 
مثال برای سلول های مجاور:
 
 
مثال برای سلول های غیر مجاور:
 
 
تابع Count
این تابع سلول های حاوی مقادیر عددی را می شمارد. باید توجه داشت که توسط این تابع، سلول های متنی و سلول های خالی شمارش نمی شوند. ساختار این تابع به صورت زیر است:
COUNT (VALUE1,VALUE2,VALUE3,….)
با استفاده از این تابع می توان تعداد سلول های حاوی مقادیر عددی مجاور یا غیر مجاور را شمارش کرد.
 
مثال برای سلول های مجاور:
 
 
مثال برای سلول های غیر مجاور:
توجه داشته باشید که در این مثال، همانطور که در تصویر می بینید، سلول B4 اگرچه به عنوان ورودی تابع مشخص شده، اما در نتیجه نهایی شمرده نمی شود چرا که این سلول، یک سلول خالی است.
 
 
تابع ROUND
از این تابع برای گرد کردن عدد اعشار با تعداد ارقام اعشار دلخواه استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:
ROUND (Number,Num_digits)
در این ساختار، Number عدد اعشاری مورد نظر یا آدرس آن، و Number_digits تعداد ارقام اعشار که بعد از گرد کردن در نظر داریم، است.
 
مثال: در تصویر زیر، عدد اعشاری 12.12324 در سلول E6 وارد شده است. این عدد در سلول E7 با استفاده از تابع ROUND تا دو رقم اعشار گرد شده است.
 
 
تابع INT
با استفاده از این تابع می توان جزء صحیح یک عدد اعشاری را تعیین کرد. ورودی این تابع مشخص کننده یک عدد اعشاری است. ساختار این تابع به صورت زیر است:
INT (Number)
در این ساختار، Number مشخص کننده یک عدد اعشاری است. همچنین می توان در سلول های دیگر، در ورودی تابع INT از آدرس سلولی که عدد اعشاری در آن وجود دارد استفاده کرد.
 
مثال: در تصویر زیر، جزء صحیح عدد اعشاری 12.12324 که در سلول E6 قرار دارد، در سلول E7 نشان داده شده است.
 
 
تابع IF
از این تابع برای تعیین مقدار سلول در صورت برقرار بودن یک شرط خاص استفاده می شود. شرایط در این تابع، با استفاده از عملگرهای مقایسه ای (رابطه ای) بررسی می شوند. ساختار این تابع به صورت زیر است:
IF (Logical_test,Value_if_true,Value_if_false)
ورودی های این تابع به این صورت است:
Logical_test: شرط مورد نظر
Value_if_true: مقدار سلول در صورت برقرار بودن شرط
Value_if_false: مقدار سلول در صورت برقرار نبودن شرط
 
مثال: اگر در سلول B1 مقدار A1 بزرگ تر یا مساوی با ۱۰ باشد، مقدار «قبول» و در غیر اینصورت مقدار «مردود» قرار می گیرد.
اگر سلول A1 دارای مقدار ۱۸ باشد، مقدار B1 برابر با «قبول» خواهد بود.
A1=18
B1=IF(A1>=10; «قبول»;«مردود»);
 
 
تابع COUNTIF
از این تابع برای شمارش تعداد سلول هایی که دارای شرایط خاصی هستند، استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:
COUNTIF (Range,Criteria)
در ساختار فوق، Range به معنای دامنه ارزیابی و Criteria به معنای شرط مورد نظر است.
در این تابع سلول های موجود در دامنه ارزیابی با شرط مورد نظر ارزیابی شده و در صورتی که حایز شرط باشند، شمرده می شوند.
 
مثال: در تصویر زیر تعداد سلول های A1 تا A10 که از 10 بزرگترند، شمارش شده اند.
 
 
تابع PMT
از این تابع برای محاسبه میزان بازپرداخت ماهانه برای وام با اقساط و بهره ثابت استفاده می شود. ساختار این تابع به صورت زیر است:
PMT (RATE, Nper ,Pv ,Fv ,Type(
در این ساختار ورودی Rate برای نرخ سود ماهانه، ورودی Nper نشان دهنده تعداد کل اقساط وام، ورودی Pv کل میزان وام دریافتی، ورودی Fv ارزش آینده وام و ورودی Type نوع پرداخت است.
 
در صورتی که ورودی Fv یا ارزش آینده وام وارد نشود، نرم افزار آن را صفر در نظر می گیرد. ورودی Type نیز زمان پرداخت را مشخص می کند. در ورودی Type مقدار صفر به معنای پرداخت در آخر دوره و مقدار 1 به معنای پرداخت در ابتدای دوره است. در این ورودی نیز همانند ورودی Fv، در صورت عدم وارد کردن مقدار، اکسل آن را صفر در نظر می گیرد.
 
مثال: فرض کنید می خواهیم اقساط ماهانه یک وام ۱۰ ساله ۱۰ میلیون تومانی با بهره ۱۳ درصد را محاسبه کنیم. (در این مثال، وارد کردن دو ورودی آخر ضروری نیست.) در این صورت تابع ما به صورت زیر خواهد شد:
 
 
نکته: در قسمت Rate بهره ۱۳ درصد سالانه به بهره ماهانه تبدیل شده است. (برای اینکار ۱۳٪ را بر عدد ۱۲ تقسیم کرده ایم.) همچنین در قسمت Nper تعداد کل اقساط وام برابر با ۱۰ سال ضرب در ۱۲ ماه است.
 


دیدگاه ها

سلام. در خصوص این پست سؤالی دارم: اگر برای استفاده از تابع if شرطهای زیادی داشته باشیم آنها را چگونه بنویسیم؟ یعنی اگر زیر 10 باشد "ضعیف" بین 10تا 15 "متوسط" و بزرگتر از 15 را "عالی" بنویسد. ممنون.
سلام من دو راه بلدم 1 . در ساختار شرطی از توابع and , or استفاده کنی 2. تو ساختار شرطی اول بنویس کوچکتر از 10 بعد بنویسی کوچکتر از 15 بعد در غیر این صورت که هرچند این روش یکم حرفه ای نیست ولی چون شرط ها به صورت نوبتی بررسی میشن جواب میده . موفق باشی
با سلام و خسته نباشید من تعداد زیادی جدول دارم میخوام یه فرمول یا تابع داشته باشم که برام مشخص کنه که در هر ستون امواج گرمایی رو حساب کنه امواج گرمایی هم تعریفش این میشه : تعداد حداقل سه روز متوالی که مقدار ما از یک عدد خاص مثلا از 2 بیشتر باشن رو به عنوان موج گرمایی در نظر میگیریم حالا میخوایم بدونیم در هر ستون چنتا از این موج ها وجود دارن . اگه تابع خاصی یا فرمولی داره لطف کنین برام بنویسین ممنون میشم.
با سلام و خسته نباشید من تعداد زیادی جدول دارم میخوام یه فرمول یا تابع داشته باشم که برام مشخص کنه که در هر ستون امواج گرمایی رو حساب کنه امواج گرمایی هم تعریفش این میشه : تعداد حداقل سه روز متوالی که مقدار ما از یک عدد خاص مثلا از 2 بیشتر باشن رو به عنوان موج گرمایی در نظر میگیریم حالا میخوایم بدونیم در هر ستون چنتا از این موج ها وجود دارن . اگه تابع خاصی یا فرمولی داره لطف کنین برام بنویسین ممنون میشم.
چطور میتوان در اکسل نتیجه محاسبه ای را که با استفاده از فرمول به دست آورده ایم در sheet دیگر کپی کنیم بطوری که در آن sheet(جایی که کپی کردیم) مقدار مورد نظر تغییر نکند؟
کافیست در سلولی که عدد نتیجه دارید کلید کنید و راست کلیک و کپی را بزنید به شیت بعدی بروید و در مکان مورد نظر راست کلیک کرده و گزینه paste spetial روز بزنید بعد گزینه values رو بزنید عدد منتقل میشه و رابطش با شیت مادر قطع میشه.... مفید بود...؟؟؟
سلام برای وارد کردن مقدار عددی اگر بیشتر از 15رقم داشته باشیم ارقام اضافی را از سمت راست صفر میکند. آیا راه حلی برای رفع این مشکل وجود دارد. با تشکر از سایت خوبتون.
با سلام از مطالب خوبتون. برای محاسبه سابقه کارکنان دریک خانه روز ودر دیگری ماه را وارد میکنم مثلا 45روز و13 ماه میخواهیم در پایین15 روز 2 ماه ودر خانه بعد 1 سال را به من نشان بده طبق فرمولی که نوشتم روز را بصورت1/15 نشان میده. لطفا کمکم کنید. ممنون
سلام با سلام وادب سئوالی داشتم در مورد اکسل اگر بخواهیم عدد یک سلول دو رقم آخر صفر باشد مثلا 200 (1250 نباشد ) باید چه کار کنیم و اگر چنین نبود پیغام بدهد با تشکر جهانگیری
بسم الله الرحمن الرحیم أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ سلام خیلی ممنون انشاءالله سربلند باشید
سلام و خسته نباشید خیلی ممنون از مطالب خیلی خیلی مفیدتون. سوال من برای درصد گرفتن . مثلا میخوام بدونم چه عددی رو ضربدر 10% کنم بشه 5000000 میلیون . آیا اصلا میشه با اکسل به این جواب رسید .
سلام. من یک فایل اکسل دارم که میخوام عدداشو تغییر بدم. ولی با تغییر اعداد، نتایج توابع صفر میشه. مثلا اعداد یک ستون رو تغییر دادم ولی تابع مینیمم، صفر شده. باید چیکار کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
در اکسل من 5تا عدد دارم ئکه کیخوام از هر کدام از این اعدا میزان 25% برای اولین بار کسر کنم و برای دومین بار میزان 5% کسر کنم با استفاده از توابع اگه کسی راهنمایی کنه خیلی ممنون میشم

اضافه کردن دیدگاه جدید

  

Xتبلیغات