شناسه خبر : 51303
92/7/29 - 14:28 - 2013-10-21 13:28:07
محاسبه خمس ازمبدا سال خمسی + دانلود کتاب
معرفی و دانلود کتاب

محاسبه خمس ازمبدا سال خمسی + دانلود کتاب

«آسان‌ترین شیوه محاسبه خمس» نام کتابی است که به بهترین روش برای تعیین مبدأ سال خمسی، لیست اموال پانزده‌گانه مکلف، مؤونه زندگی و حکم خمس آن و شیوه تخمیس اموال کسی که تا کنون سال خمسی نداشته است، می‌پردازد.

به گزارش فرهنگ نیوز ،  «آسان‌ترین شیوه محاسبه خمس» عنوان کتابی در قطع جیبی است که مطابق با فتاوای آیات عظام امام راحل، اراکی، بهجت، تبریزی، خویی، خامنه‌ای، زنجانی، سیستانی، صافی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، وحید خراسانی و نوری همدانی تنظیم شده است.

تخمیس اموال در فقه شیعه از فرائض و واجبات مالی است و در اهمیت آن همین مقدار بس که در فرهنگ غنی دین شناسان راستین عترت نبوی(ص)، به عنوان وسیله تطهیر اموال و پالایش نفس و جان مطرح شده است.

در اهمیت وجوب تخمیس از اموال از نگاه فقهی این دو مسأله قبل از هر چیز جلب توجه می‌کند که به اتفاق فقها و مراجع تقلید، تصرف در مالی که متعلق خمس است، هر چند با قصد دادن خمس، جایز نیست مگر به اذن حاکم شرع و همچنین مکلف شرعاً نمی‌تواند بدون مراجعه به مرجع خود، خمس را به ذمه بگیرد و خود را بدهکار اهل خمس بداند و در آن تصرف کند.

این کتاب که تعیین مبدأ سال خمسی، لیست اموال پانزده‌گانه مکلف، مؤونه زندگی و حکم خمس آن و شیوه تخمیس اموال کسی که تا کنون سال خمسی نداشته است، 4 فصل آن را تشکیل می‌دهند، بر آن است تا آسان‌ترین شیوه محاسبه خمس اموال را در راستای مسائل مورد ابتلاء با رعایت دقایق و ظرایف فتوایی بر اساس فتوای مراجع مشهور ارائه دهد.

در فصل دوم این کتاب از ارث، هدیه و بخشش، سرمایه، درآمد کسب و کار مصرف شده، درآمد کسب و کار پس‌انداز شده، قرض و وام مصرف شده، قرض و وام پس‌انداز شده، قرض و طلب، مهریه، دیه، صدقات و وجوه شرعیه، حقوق بازنشستگی، حق بیمه، باقی مانده آذوقه در آخر سال خمسی و مال حلال مخلوط به حرام به عنوان اموال پانزده‌ گانه مکلف نام برده شده است.

در بخش خمس مال حلال مخلوط به حرام آمده است: «مال حرامی که مخلوط به حلال شده از چند صورت برخوردار است، نخست اینکه هم مقدار حرام برای شخص معلوم است و هم صاحب آن در این صورت به اتفاق فقها، بر او واجب است همان مقدار معلوم را به صاحبش بدهد».

برای دانلود کتاب کلیک کنید

 دیدگاه ها

اضافه کردن دیدگاه جدید

  

Xتبلیغات