شناسه خبر : 5493
91/6/21 - 10:05 - 2012-9-11 10:05:33

تصاویر/اعدام عقرب سیاه در چهاراه نظام آباد تهران

صادق مرادی معروف به عقرب سیاه که به اتهام ربودن بیش از 15 زن و سرقت اموال آنها و همچنین تجاوز به 4 نفر به اعدام محکوم شد

کلید واژه هااضافه کردن دیدگاه جدید

  

Xتبلیغات