شناسه خبر : 86311
93/5/28 - 21:44 - 2014-8-19 22:44:02
رؤسای تغییریافته دانشگاه‌ها+گرایش سیاسی

رؤسای تغییریافته دانشگاه‌ها+گرایش سیاسی

بلافاصله پس از تعویض دولت تغییرات مدیران ارشد دانشگاه‌ها در دوران سرپرستی جعفر توفیقی و وزارت فرجی دانا شروع شد و تا کنون غریب به اتفاق رؤسای دانشگاه‌ها تغییر کرده‌اند. اما آنهایی که آمده‌اند چه گرایش سیاسی دارند.

جدول مقایسه‌ای رؤسای تغییریافته دانشگاه‌ها در دولت یازدهم + گرایش سیاسی آنها
بلافاصله پس از تعویض دولت تغییرات مدیران ارشد دانشگاه‌ها در دوران سرپرستی جعفر توفیقی و وزارت فرجی دانا شروع شد و تا کنون غریب به اتفاق رؤسای دانشگاه‌ها تغییر کرده‌اند. اما آنهایی که آمده‌اند چه گرایش سیاسی دارند.
 

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، بلافاصله پس از تعویض دولت تغییرات مدیران ارشد دانشگاه‌ها در دوران سرپرستی جعفر توفیقی و وزارت فرجی دانا شروع شد و تا کنون غریب به اتفاق رؤسای دانشگاه‌ها تغییر کرده‌اند.

جدول ذیل تنها بخشی از تغییراتی که در سطح رؤسای دانشگاه‌ها صورت گرفته را تا پایان فروردین 93 نشان می‌دهد.

ردیفدانشگاهریاست قبلیریاست فعلیتاریخ تغییرگرایش و اقدامات ریاست فعلی
1خواجه‌نصرالدین طوسیمجید قاسمیعلی خاکی صدیق20 آبان 92اصلاح‌طلب
2پیام نورحسن زیاریابوالفضل فرهانی20 آذر 92 
3اصفهانمحمدحسین رامشتهوشنگ طالبی حبیب‌آبادی20 آذر 92اصلاح‌طلب، ریاست 8 ساله در دوران اصلاحات، تغییر تمامی معاونت‌های دانشگاه و انتصاب معاونان اصلاح‌طلب، وی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و رأی نیاورد
4گیلانعبدالله حاتم‌زادهاحمد رضی20 آذر 92عضو انجمن اسلامی اساتید دانشگاه گیلان، از طرفداران طیف مهدی هاشمی، از عناصر فعال و شاخص و لیدر تحرکات و تجمعات فتنه88 در گیلان
5فردوسی مشهدعلیرضا عاشوریمحمد کافی7 دی 92اصلاح‌طلب
6تفرشاحمدرضا ربانیمحمدقاسم سحاب9 دی 92اصلاح‌طلب
7ارومیهحسن صدقی‌گنجیرحیم حب‌نقی18 دی 92طرفدار هاشمی رفسنجانی، از خانواده‌های سرشناس ارومیه، عدم توانایی و کنترل مدیران و معاونت‌های خود، انتصاب معاونان اصلاح‌طلب
8صنعتی جندی‌شاپورعلی‌محمدآخوندعلیمحمدرضا عصاری18 دی 92اصلاح‌طلب افراطی که از دانشجویان غیرهمسو و حامی فتنه حمایت می‌کند
9شهید باهنر کرماننصرالله گرامیمحمدجواد فدایی فتح‌آبادی21 دی 92معاون اجرایی استانداری در دولت خاتمی، عدم نگاه سیاسی به امور جاری دانشگاه
10گلستانعباس قرباینفرهاد یغمایی22  دی 92اصلاح‌طلب میانه‌رو
11علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانرامین رحمانیعلی نجف‌نژاد22 دی 92اصلاح‌طلب میانه‌رو
12بین‌المللی امام خمینی قزوینعبدالعلی آل‌بویهسید ابوالحسن نائینی23 دی 92اصلاح‌طلب میانه‌رو، اغلب انتصابات وی تحت تأثیر آقای بهشتی‌سرشت(معاون فرهنگی دانشگاه البرز، اصلاح‌طلب تندرو، فعال در فتنه 88) است
13اراکرضا صادقی سرابیسعید حمیدی23 دی 92اصلاح‌طلب
14تبریزپرویز آژیدهمحمدرضا پورمحمدی25 دی 92رئیس دانشگاه در زمان دولت خاتمی، فعالیت مشخصی در مسائل سیاسی ندارد
15شیرازمحمد مؤذنیمجدی ارشاد لنگرودی25 دی 92اصلاح‌طلب، ریاست دانشگاه شیراز در دوران اصلاحات، کاملاً تحت تأثیر صفوی، قائم‌مقام دانشگاه که سابقه حضور در فتنه را دارد
16یزدسیدعلی محمد میرمحمدیمحمد صالح اولیاء25 دی 92اصلاح‌طلب تندرو، مدرک دکترا از کشور انگلیس، حمایت از دانشجویان اصلاح‌طلب افراطی، برادر وی نماینده استان یزد در مجلس بوده که دارای گرایش اصلاح‌طلبی است و تمام هماهنگی و گرایش‌های فکری از سوی او منشعب می‌شود
      
17دانشگاه خوارزمیزهرا حجازی‌زادهمحمدعلی سبحان‌الهی28 دی 92اصلاح‌طلب، استادار آذربایجان شرقی در زمان دولت آقای خاتمی، پیگیری شدید در خصوص تأسیس انجمن اسلامی با گرایش تند اصلاح‌طلبی-وی در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و رأی نیاورد
18دانشگاه تحصیلات

تکمیلی زنجان

رسول خدابخشحمیدرضا محمدی خالصی‌فرد13 بهمن 92اصلاح‌طلب از شاگردان ثبوتی رئیس اسبق دانشگاه
19دانشگاه صنعتی بابلعسگر جانعلی‌زادهجواد واثقی امیری13بهمن92دارای گرایش اصلاح‌طلبی از گزینه‌های انجمن اسلامی دانشگاه
20دانشگاه علوم کشاورزی و

منابع طبیعی ساری

کریم سلیمانیمحمدعلی بهمنیار19 بهمن 92اعتدال‌گرا
21دانشگاه مراغهمحمدزاد شکویانصالح شهابی‌وند28 بهمن 92اصلاح‌طلبی افراطی از اعضای حزب منحله مشارکت
22دانشگاه تهرانفرهاد رهبرمحمودنیلی‌احمدآبادیخرداد93اصلاح‌طلب فعال در فتنه 78 و فتنه 88
23دانشگاه فنی و حرفه‌ایسهراب رضاییمسعود شفیعی29 بهمن 92 
24دانشگاه کاشانعباس کتابیعباس زراعت17 اسفند 92اصلاح‌طلب
25دانشگاه صنعتی شیرازشاهرخ جمجلیل مقدسی20 اسفند 92اصلاح‌طلب معتدل رئیس

دانشگاه از سال 83 تا 89 دکترای شیمی از دانشگاه شیراز

26دانشگاه شاهرودعلی مرادزادهمحمدمهدی فاتح21 اسفند 92فارغ‌التحصیل از انگلیس

از امضا کنندگان نامه حمایت از موسوی برادراش از فراریان فتنه

27دانشگاه بجنوردمحسن طالب‌زادهاحمد محقر24 اسفند 92اصلاح‌طلب نماینده سابق بجنورد در مجلس ششم دارای دکترای علوم سیاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
28دانشگاه علوم کشاورزی و

منابع طبیعی خوزستان

عبدالله میرمعزیعطاءالله سیادت24 اسفند 92از اعضای فعال و شاخص فتنه 88

حضور در راهپیمایی‌های غیرقانونی سال 88 انتشار تصویر وی توسط روزنامه کیهان به عنوان

حامی شاخص فتنه

29دانشگاه بیرجندمحمدرضامیریخلیل خلیلی27اسفند 92اعتدال‌گرا
30دانشگاه صنعتی بیرجنداحمد امیر‌آبادی زادهخلیل خلیلی28 اسفند 92اعتدال‌گرا
31دانشگاه شهید چمران اهوازحسن مروتیمحمدرعایابی اردکانی28اسفند92از فعالان فتنه 88 حضور و دستگیری در راهپیمایی‌های سال 88،

دارا بودن پرونده محکومیتی در رابطه با فتنه 88

32دانشگاه مازندراناحمداحمدپورفخرالدین اصغری16 فروردین 93روحانی می‌باشد از عناصر فعال فتنه 88 طرفدار سرسخت آقای منتظری بعد از فتنه 88

به همراه پسر خود به کانادا سفر کرده و پسر وی تا کنون به ایران بازنگشسته است

33دانشگاه رازی کرمانشاهمحمدمهدی خداییمحمدابراهیم اعلمی آل آقا17 فروردین 93دکترای مکانیک از انگلیس، اصلاح‌طلب میانه‌رو
34دانشگاه فساحسین شاهسوند حسنیمحمدمهدی مقیمی17 فروردین 93دارای گرایش اصلاح‌طلبی، تغییر تمامی مسئولان معاونت‌های دانشگاه و انتصاب

افراد با گرایش اصلاحاتی

35دانشگاه ایلامطاهر علی‌محمدیرضا صحرایی23 فروردین 93اصلاح‌طلب رئیس ستاد

انتخاباتی خاتمی و معین،

موسوی و عارف در استان

36دانشگاه بزرگمهر قائناتمحمود عبادیانمحمدحسین شفیعی24 فروردین 93اعتدال‌گرا دارای مدرک

دکترای مکانیک از انگلیس

37دولتی یاسوج شاهپور رمضانی(سرپرست) از عناصر فعال حوزه دانشگاه در فتنه 88 تنها عضو هیأت علمی شرکت‌کننده در اجتماعات دانشجویی حامی میرحسین موسوی در تهران، سابقه دستگیری در اغتشاشات سال 76 و 88 به دست داشتن دستبند سبز تا سال

89 علی‌رغم تذکرات اطرافیان،‌ از سخنان قابل تأمل وی:

«ما باید دانشجویی را تربیت کنیم که 16 آذر و دوم خرداد را بیافریند. اسلامی شدن دانشگاه موضوع دست چندمی

است»‌

حرمت‌شکنی برخی مقدسات مذهبی در دانشگاه و استقبال

وی از آن. توهین آشکار به

برخی نمادهای مذهبی،

دارا نبودن شرایط قانونی از جمله مرتبه علمی و سابقه مدیریتی به منظور ریاست دانشگاه در استان

38دانشگاه محقق اردبیلیمسعود گنجیگودرز صادقی هشجین24 فروردین 93اصلاح‌طلب رئیس دانشگاه

ارومیه در زمان وزارت معین

39دانشگاه گنبد کاووسعلی ستاریانحسین گلچینی31 فروردین 93از رزمندگان دفاع مقدس

دارای دکترای فلسفه

40دانشگاه بنابقربانعلی حقیقت‌دوستمجتبی عباسیان31 فروردین 93اعتدال‌گرا

 

منبع: فارس


دیدگاه ها

زشته با ابروي اساتيد اين جوري بازي مي کنيد، حداقل من يکي از اونها رو از نزديک مي شناسم شما بخشي از چيزهايي که در موردش نوشتيد کاملا اشتباه است تهمت زدن گناه بزرگيه نکنيد اين کار رو

اضافه کردن دیدگاه جدید

  

Xتبلیغات