شناسه خبر : 9660
91/7/27 - 18:25 - 2012-10-18 17:25:51
فرورفتن اسرائیل در باتلاق فقر

فرورفتن اسرائیل در باتلاق فقر

نابرابری اقتصادی فزاینده در جامعه اسرائیل طی چند سال گذشته هم میزان فقر را بالا برده است و هم احتمال فقیر شدن اعضای طبقه متوسط را قوت بخشیده است.

به گزارش فرهنگ به نقل ازیدیعوت آحارانوت ؛اداره مرکز آمار اسرائیل روز چهارشنبه گزارش داد، حدود سی و یک درصد از جمعیت اسرائیل در سال دو هزار و ده با خطر فقر مواجه بودند که در مقایسه با متوسط بیست و هفت درصد در دوازده سال قبل افزایش داشته است. این رقم در اتحادیه اروپا شانزده درصد است.
این اطلاعات که در آستانه روز بین المللی ریشه کنی فقر منتشر شد، نشان می دهد چهل درصد کودکان اسرائیلی در معرض فقر قرار دارند. این رقم در اتحادیه اروپا بیست درصد است.
در سال دو هزار و ده، چهل و سه درصد خانوارهای تک والدینی در اسرائیل در معرض فقر قرار داشتند که باز هم بالاتر از رقم تقریبی سی و هفت درصد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
در حالی که در اتحادیه اروپا بین سالهای دو هزار تا دو هزار و ده تعداد خانوارهای در معرض فقر از بیست و شش درصد به بیست و چهار درصد تنزل پیدا کرد، این رقم در مورد خانوارهای تک والدینی در اسرائیل طی همان دوره از سی و هفت درصد به چهل و سه درصد افزایش یافت.
 

کلید واژه هااضافه کردن دیدگاه جدید

  

Xتبلیغات