ریزش ها و رویش ها در عاشورا

این انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا(14)
یَزید بن نُبَیط از شیعیان بصری امام حسین(ع) است.شیعیان در این شهر در اقلیت بودند و اکثریت طرفدار امویان بودند.با این حال هیچ سدی نتوانست مانع راه ایشان در پیوستن به امام حسین (ع)گردد، در حالیکه کوچکترین سدها مانع پیوستن مردم کوفه به امام (ع)گردید.
6 آبان 1395 - 14:19
 • 6 آبان 1395 - 14:19
  این انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا(14)
  یَزید بن نُبَیط از شیعیان بصری امام حسین(ع) است.شیعیان در این شهر در اقلیت بودند و اکثریت طرفدار امویان بودند.با این حال هیچ سدی نتوانست مانع راه ایشان در پیوستن به امام حسین (ع)گردد، در حالیکه کوچکترین سدها مانع پیوستن مردم کوفه به امام (ع)گردید.
 • 4 آبان 1395 - 10:28
  این انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا(13)
  پیامبر اسلام(ص) در حدیثی به انس بن حارث می فرماید؛ هرکسی زمان حسینم را درک کرد به یاریش برخیزد.انس بر اساس همین حدیث به کاروان امام حسین(ع) پیوست.
 • 2 آبان 1395 - 13:06
  این انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا(12)
  عمرو بن حجاج از سران شهر کوفه بود که امام حسین(ع) را به کوفه دعوت کرد و سپس از فرماندهان اصلی سپاه «ابن زیاد و عمربن سعد» شد که در مراحل مختلف فعالانه در جبهه دشمن به مقابله با حسین بن علی (ع) شرکت داشت.
 • 28 مهر 1395 - 10:02
  این انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا(10)
  خولی از دژخیمان شهر کوفه بود که سر امام حسین علیه السلام را از کربلا به کوفه برد و در خانه اش پنهان کرد.
 • 27 مهر 1395 - 10:54
  أَینَ انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا(9)
  اَبوثُمامه صائِدی‌ از جمله کسانی است که به امام حسین (ع) نامه نوشت و به دنبال حاکم شدن فضای رعب و وحشت بر کوفه از این شهر خارج و در بین کربلا به مکه به امام زمانش پیوست.
 • 26 مهر 1395 - 9:09
  این انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا(8)
  منابع تاریخی و رجالی در بیان گزارش های تاریخی درباره زَحْر‌بن‌قَیْس جُعْفی دچار اشتباه شده اند. فردی به این نام از اصحاب امام علی(ع) است که در صفین شهید شده و فردی دیگر به این نام از قاتلین شهدای کربلاست.
 • 24 مهر 1395 - 9:09
  أین انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا(6)
  مُسیَّب‌بن‌نَجَبَة‌ از جمله روسای شیعه کوفه بود که امام حسین (ع) را به کوفه دعوت کرد ولی نتوانست در کربلا ایشان را یاری کند و در نهایت به همراه توابین در عین الورده کشته شد.
 • 19 مهر 1395 - 9:35
  این انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا(5)
  بِشْرِ بْنِ‏ غَالِب‏ از جمله کسانی است که نسبت به خاندان نبوت معرفت داشت ولی در روز عاشورا بدون دلیل موجهه از یاری نواده رسول خدا خودداری کرد و بعدها این پشیمانی خود را ابراز داشت.
 • 18 مهر 1395 - 9:34
  این انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا(4)
  عاشورا، عرصه تبلور ایمان های پاک به خدای سبحان است.افرادی که نه اهل شعار( عزرة بن قيس)بلکه اهل عمل(زهیر بن قین) در مسیر قرب الهی هستند.عاشورا عرصه سنجش ایمان و بصیرت است.
 • 17 مهر 1395 - 9:26
  أین انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا (3)
  سَهْل‌بن‌سَعْدساعدی از مشاهیر اصحاب حضرت رسول(ص) و امیرالمومنین علی(ع) است. وی با آنکه در آستانه قیام امام حسین(ع) در کوفه حضور دارد، حرکتی در جهت تایید و یا همکاری با حضرت از خود نشان نمی دهد با این حال در جبهه باطل نیز حضور نمی یابد.
 • 12 مهر 1395 - 13:31
  أین انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا (1)
  شبث بن ربعی تمیمی از جمله کسانی است، با اینکه از اصحاب حضرت علی (ع) بود دچار تذبذب ایمان شده و تا پایان حیات بین حق و باطل در رفت و آمد بود و در نهایت در طرفداری از جبهه باطل جان سپرد.
 • 11 مهر 1395 - 13:22
  پرونده ای برای ماه محرم؛
  پرونده پیش رو با عنوان«این انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا» به معرفی شخصیت های مرتبط با عاشورا می پردازد که بواسطه انتخاب مسیر درست و یا اشتباه، دچار رویش و یا ریزش شدند.
 • 8 مهر 1395 - 13:35
  این انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا(7)
  ابوالشَّعثَاء از آن دسته اصحاب امام حسین(ع) است که با شنیدن خبر حرکت امام حسین(ع) از کوفه خارج شد و به جمع یاران حضرت پیوست و در روز عاشورا جام شهادت را نوشید.
 • 6 مهر 1395 - 15:09
  أین انصار؛ ریزش ها و رویش ها در عاشورا(2)
  هانی بن عروه از جمله صحابی و شیعیانی است که از نیرنگ و فریب برای پیش برد اهداف خود سود نمی جوید. تبعیت از امام و حرکت در مسیر ولایت، آرمانی است که آن را با زد و بندهای سیاسی معامله نمی کند.

  

Xتبلیغات